Υγρομονώσεις Δεξαμενών, Κολυμβητικών Δεξαμενών

Υγρομονώσεις Δεξαμενών, Κολυμβητικών Δεξαμενών

Το συνηθέστερο πρόβλημα στις δεξαμενές νερού, δεξαμενές βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητικές δεξαμενές και γενικά κατασκευές από σκυρόδεμα είναι η στεγάνωση τους. 

Η εταιρεία ECO – ΤΕΧΝΙΚΗ με την πολύχρονη εμπειρία της στις μονώσεις και στην κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών εγγυάται την τέλεια στεγάνωση τους χρησιμοποιώντας τα πλέον προηγμένα υλικά στεγάνωσης της PENETRON 

Το PENETRON είναι το μοναδικό σύστημα επιφανειακής επάλειψης του σκυροδέματος το οποίο το στεγανοποιεί απόλυτα, μόνιμα και το προστατεύει από κάθε χημική προσβολή. Επαλειφόμενο στο σκυρόδεμα λαμβάνει χώρα μία καταλυτική αντίδραση. Η αντίδραση αυτή παράγει κρυστάλλους οι οποίοι οσμωτικά μεταναστεύουν στο εσωτερικό των πόρων, των τριχοειδών και των μικρορωγμών του σκυροδέματος κλείνοντας (φράζοντας) τους μόνιμα. 

Η όλη διαδικασία παραγωγής κρυστάλλων, μετανάστευσής τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος και μόνιμη σφράγιση αυτού, συνεχίζεται αδιάκοπα εφόσον συναντά νερό εντός αυτού. Εάν δεν υπάρχει νερό το PENETRON παραμένει προσωρινά αδρανές σε μορφή χειμερίας νάρκης. Εάν διεισδύει νερό, ενεργοποιείται και πάλι ο μηχανισμό παραγωγής κρυστάλλων και φραξίματος των ρωγμών. 

Λόγω του τρόπου λειτουργίας του PENETRON μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές πιέσεις, εξασφαλίζοντας πλήρη στεγανοποίηση του σκυροδέματος. 

Στις δεξαμενές τα υλικά PENETRON χρησιμοποιούνται τόσο με την μορφή στεγανωτικού στην μάζα του σκυροδέματος PENETRON ADMIX, όσο και στην επάλειψη των εσωτερικών επιφανειών με PENETRON.