ΠΡΟΦΙΛ

Η ECO ΤΕΧΝΙΚΗ, Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007 με έδρα στο Πικέρμι Αττικής και αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών και τεχνικών με μακροχρόνια εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα , ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή των παρακάτω τεχνικών έργων: 

- Εξωτερικές θερμοπρόσοψεις κτιρίων - σύστημα KELYFOS.

- Ηλιοθερμικά συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης σε κτίρια.

- Ηλιακά συστήματα θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών και θερμομονωτικά καλύμματα.

- Φυτεμένα δώματα (ταρατσόκηποι).

- Μονώσεις κτιρίων (μονώσεις δωμάτων, υπογείων κλπ).

- Κολυμβητικές δεξαμενές.

- Αυτόνομες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για κατοικίες, μεζονέτες, συγκροτήματα κατοικιών και μικρά ξενοδοχεία.