Μονώσεις Υπογείων

Μονώσεις Υπογείων

Τα υπόγεια αποτελούν ένα από τα πιο ευπαθή τμήματα των δομικών στοιχείων μιας κτιριακής κατασκευής και συχνά παρουσιάζουν προβλήματα από την εμφάνιση υγρασιών. 

Λόγω του ότι οι χώροι των υπογείων χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για προσωρινή η και μόνιμη διαμονή ατόμων (γραφεία, play-room, χόμπυ, χώροι φιλοξενίας κλπ) η για αποθήκευση τροφίμων και αντικειμένων που είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην υγρασία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται εξαρχής η σωστή υγρομόνωση των χώρων αυτών. 

Τα προβλήματα υγρασιών στα υπόγεια προέρχονται από επιδράσεις υπογείων στάσιμων η τρεχούμενων νερών, και γίνονται πιο έντονα σε πλαγιές η μη απορροφητικά εδάφη. Στα μέτρα και τις ενέργειες μόνωσης των υπογείων δεν περιλαμβάνονται μόνον οι εργασίες υγρομόνωσης αλλά και τα μέτρα αποστράγγισης. Στην μόνωση δε ενός υπογείου δεν περιλαμβάνεται μόνο η μόνωση των τοιχίων αλλά και η μόνωση του δαπέδου. 

Δεν υπάρχουν τυποποιημένες λύσεις για την μόνωση των υπογείων. Κάθε περίπτωση απαιτεί ξεχωριστή αντιμετώπιση ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του δαπέδου, των τοιχίων, την ποιότητα και κλίση του εδάφους, την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα κλπ. 

Η εταιρεία ECO – ΤΕΧΝΙΚΗ με την πολύχρονη εμπειρία της και λαμβάνοντας υπόψιν της τους ανωτέρω παράγοντες δίνει σε κάθε κατασκευή τις σωστές και οικονομικές λύσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα ευπαθή σημεία. 

Χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά των εταιρειών ALCHIMICA, ISOMAT, CERESIT, PENETRON, TEMA και ITALDRENI εγγυάται την αποτελεσματική μόνωση του υπογείου ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. 

Οι σωστές κατασκευαστικά λύσεις, ακόμη και αν συνεπάγονται μικρή αύξηση του κόστους, είναι σημαντικές για την όσο το δυνατόν πιο μακροχρόνια ζωή ενός κτιρίου. Αντίθετα η μη σωστές, πρόχειρες η φτηνές λύσεις οδηγούν αργά η γρήγορα σε εμφάνιση προβλημάτων τα οποία εκ των υστέρων αντιμετωπίζονται εξαιρετικά δύσκολα και με πολλαπλάσιο κόστος.