Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Καλυμμάτων για Θερμαινόμενες Πισίνες

Θερμομονωτικά Καλύμματα Κολυμβητικών Δεξαμενών

Σε όλες τις θερμαινόμενες πισίνες η χρήση θερμομονωτικού καλύμματος είναι επιβεβλημένη διότι αλλιώς η θερμότητα διαφεύγει από το νερό στο περιβάλλον και συνεπώς γίνεται μεγάλη σπατάλη της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα) που χρησιμοποιείται για την θέρμανση της.

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
-
 Ελαχιστοποίηση της ενεργείας θέρμανσης της πισίνας.
-
 Προστασία της πισίνας από σκόνες, φύλλα και ρύπανση από το περιβάλλον.
-
 Σημαντική μείωση των χημικών που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση και διατήρηση του νερού στα απαιτούμενα για την υγιεινή και ανθρώπινη ασφάλεια επίπεδα.
-
 Μείωση των υδρατμών στους χώρους των εσωτερικών πισινών και προστασία των δομικών στοιχείων αυτών (τοίχοι, οροφές, αλουμίνια κλπ) από την υγρασία.
-
 Ελαχιστοποίηση η και κατάργηση της λειτουργίας αφυγραντήρων και συνεπώς μείωση της ενέργειας λειτουργίας αυτών.

ΕΠΙΣΗΣ : Καλύμματα προστασίας κολυμβητικών δεξαμενών.
Καλύμματα  τα οποία εξασφαλίζουν ασφάλεια έναντι ατυχήματος για μικρά παιδιά, κατοικίδια ζώα κλπ.
Προσαρμόζονται σε κάθε διάσταση πισίνας και τοποθετούνται κυρίως για την περίοδο του χειμώνα προστατεύοντας την πισίνα από φύλλα, βρωμιές κλπ.