ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η κατασκευή πισίνας είναι ίσως το πιο σύνθετο τμήμα σε μια κτιριακή κατασκευή διότι συνδυάζονται απαιτήσεις ενός ενισχυμένου και στεγανού κελύφους από σκυρόδεμα, και μία σειρά από υδραυλικές – ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πρέπει να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για τους χρήστες. Η κατασκευή μιας πισίνας έχει τα εξής διαδοχικά στάδια:
- Σκυροδέτηση,
- Υγρομόνωση,
- Εσωτερική επένδυση με πλακίδια, ψηφίδα η Liner,
- Προμήθεια – εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
- Εγκατάσταση συστήματος απολύμανσης. 

1. Στεγάνωση Κολυμβητικών Δεξαμενών
2. Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Πισίνας