Μονώσεις – Θερμομονώσεις Δωμάτων

ΜονώσειςΘερμομονώσεις Δωμάτων

Το δώμα ενός κτιρίου είναι το πλέον εκτεθειμένο δομικό στοιχείο αυτού διότι δέχεται φορτίσεις από την ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή, τον αέρα και το χιόνι. Η μόνωση του δώματος αποτελεί στην πραγματικότητα μία αρκετά σύνθετη κατασκευή και όχι απλώς ένα σκέπαστρο της οικοδομής.

Εφόσον δεν εφαρμοστεί κεραμοσκεπή δύο είναι οι πιο καθιερωμένοι τρόποι μόνωσης ενός δώματος : η κλασσική (η συμβατική) και η αντεστραμμένη

Στην συμβατική μόνωση η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη από τους κατασκευαστές χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση αρχικά της θερμομόνωσης και μετά στης στεγανοποίησης και της τελικής επίστρωσης με πλακάκια, πλάκες, μάρμαρα κλπ. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η τελική εμφάνιση, η βατότητα και οι υψηλές μηχανικές αντοχές της τελικής επιφάνειας. 

Αντίθετα στην ανεστραμμένη μόνωση πρώτα κατασκευάζεται η στεγανοποίηση και μετά τοποθετείται η θερμομόνωση η οποία καλύπτεται από διάφορα υλικά προστασίας (γεωύφασμα, χαλίκι, πλάκες). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η προστασία της υγρομόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία που προκαλεί γήρανση όλων των υλικών στεγανοποίησης (μεμβρανών, ασφαλτόπανων, επαλειφόμενων κλπ) από τις εξωτερικές επιδράσεις και φθορές. Επίσης σε περίπτωση αστοχίας η φθοράς της υγρομόνωσης από εξωτερικό αίτιο, είναι εύκολος ο εντοπισμός και η αποκατάσταση αυτής. Τέλος σε περίπτωση επέκτασης του κτιρίου καθ’ ύψος η θερμομόνωση και η επάνω από αυτήν στρώση (χαλίκι, πλάκες) μπορούν να μεταφερθούν στο νέο δώμα. 

Η επιλογή του τύπου της μόνωσης που θα εφαρμοστεί σε κάθε μεμονωμένο κτίριο εξαρτάται - εκτός από το κριτήριο του κόστους - και από άλλους παράγοντες όπως η βατότητα, η δυνατότητα μελλοντικής επέμβασης, τυχόν προσθήκες δωματίων/μηχανημάτων, η αισθητική της τελικής επιφάνειας κλπ 

Η εταιρεία ECO – ΤΕΧΝΙΚΗ με την πολύχρονη εμπειρία της αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένης μόνωσης (υγρομόνωση – θερμομόνωση) ενός κτιρίου χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά των μεγαλύτερων κατασκευαστών μονωτικών υλικών (ISOMAT, ALCHIMICA, ESHA, CERESIT, BAUDER, DOW κλπ).