Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων SOLE

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα για Θέρμανση Κατοικιών

Η χρήση ηλιακών συστημάτων είναι μέχρι σήμερα διαδεδομένη στη χώρα μας μόνον για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), τα γνωστά ηλιόθερμα. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα όμως μπορούν να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια και για τις ανάγκες θέρμανσης των κατοικιών μας. Τα συστήματα αυτά είναι ήδη πολύ διαδεδομένα σε πολλές χώρες της Β. Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία κλπ) παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν την ηλιοφάνεια της Ελλάδας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Οικονομία στο πετρέλαιο/ η φυσικό αέριο 30-50%,

- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων του κτιρίου,

- Μείωση  των εκπομπών του
CO2 που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
- Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας,

- Απροβλημάτιστη λειτουργία  για πολλά χρόνια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΗΘΣ)
Τα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα (ΗΘΣ) για την θέρμανση κατοικιών- συστήματα Combi- εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την θέρμανση του νερού που κυκλοφορεί στους ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι τοποθετούνται στην κεραμοσκεπή η στο δώμα της κατοικίας. Το ζεστό νερό από τους συλλέκτες μεταφέρει την θερμότητα στο νερό των θερμοδοχείων  (boiler-buffer) τα οποία συνήθως τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο της κατοικίας. Στη συνέχεια το νερό των θερμοδοχείων κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα η στην ενδοδαπέδια θέρμανσης και θερμαίνει τους χώρους της κατοικίας.

Λόγω της μη συνεχούς ηλιοφάνειας είναι απαραίτητη  η εγκατάσταση και ο συνδυασμός των ΗΘΣ με κλασσικό λέβητα πετρελαίου, φυσικού αερίου, ενεργειακού τζακιού η λέβητα βιομάζας (pellets).

Τα ΗΘΣ επιτυγχάνουν την μέγιστη απόδοσή τους σε θερμοκρασία
Τ=40-50°C και συνεπώς λειτουργούν ιδανικά σε συνδυασμό με fan-coils, ενδοδαπέδια η ενδοτοίχια θέρμανση. Βεβαίως είναι δυνατή η λειτουργία τους και με τα κλασσικά σώματα .

Με τα δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απορρόφησης (μπλέ τιτανίου), εμβαδού περίπου 15-20% του εμβαδού του θερμαινόμενου χώρου, επιτυγχάνουμε οικονομία περίπου 30-50% των αναγκών για θέρμανση των χώρων και για ζεστό νερό χρήσης.

Τα  ΗΘΣ μπορούν να εγκατασταθούν τόσο στις υφιστάμενες κατοικίες και να συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης, όσο και σε νέες κατοικίες. Επίσης μπορεί να συνδυαστούν και για την θέρμανση της πισίνας με την προσθήκη εναλλάκτη θερμότητας στο μηχανοστάσιο της πισίνας.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :
Να έχουμε ρύθμιση της θερμοκρασίας ξεχωριστά σε κάθε ζώνη θέρμανσης της οικίας.
Τα ζεστό νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες να διοχετεύεται απευθείας για την θέρμανση του σπιτιού κατά την διάρκεια της ημέρας.
Το ζεστό νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες να αποθηκεύεται στο θερμοδοχείο και με τον κυκλοφορητή να θερμαίνει την οικία κατά την διάρκεια της νύκτας.

Η πολύχρονη εμπειρία των εταιρειών παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και θερμοδοχείων SOLE Α.Ε. RATIOTHERM και OSCAR, με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία ECO TEXNIKH,  εγγυάται την άριστη ποιότητα και αντοχή του συστήματος.